d114614 Monuments of the Czech Republic in practice

CEVRO Institute
spring 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. arch. Ondřej Šefců (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurs Historické památky vČeské republice – ke kořenům naší architektury a umění; teorie a praxe vychází zpojetí předchozích ročníků kursu Historické památky vČeské republice. Cílem je prohloubit vědomosti o vývoji architektury vČR a stím související vývoj umění a uměleckého řemesla a provázanost těchto disciplín do současné ochrany památkových objektů a předmětů. Část přednášek se týká návaznosti vývoje vČechách na vývoj vEvropě (ve světě). Důraz je kladen na aplikaci teoretických vědomostí do praxe. Jde zejména o slohové určení staveb a poznání jejich hodnot, možnosti přístupu kochraně památek a jejich souborů a základy péče o stavby a jejich údržbu. Zaměření kursu doplňují i dvě odborné exkurze do terénů, spojené svýkladem.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2015, summer 2016, fall 2017, spring 2018, spring 2019.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2017/d114614