d101152 Family Law

CEVRO University
spring 2020
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Valentina Nedělová (lecturer)
JUDr. Lucie Trnková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty rodinného práva, jako jsou rodina, manželství, registrované partnerství, společné jmění, příbuzenství, rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, náhradní rodinná péče apod. Předmět je věnován výuce platné právní úpravy rodinného práva na úrovni ústavněprávní, zákonné i mezinárodněprávní. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v platné rodinněprávní legislativě a využít tyto teoretické poznatky v praxi při řešení životních situací, v nichž se rodinný život setkává s právem, např. při úpravě majetkových vztahů mezi manželi, podání návrhu na rozvod manželství či návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, při osvojení dítěte atd.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do rodinného práva
  2. Manželství
  3. Zánik manželství
  4. Registrované partnerství
  5. Manželské majetkové právo
  6. Určování rodičovství
  7. Vztah mezi rodičem a dítětem
  8. Úprava poměrů nezletilého po rozvodu
  9. Osvojení
  10. Poručenství a jiné formy péče o dítě
  11. Výživné
  12. Sociálně–právní ochrana dětí
Assessment methods (in Czech)
null
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, summer 2015, summer 2016, spring 2017, fall 2017, spring 2019, fall 2019, summer 2020.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2020/d101152