k80586 Public Relations

CEVRO University
winter 2007
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Vladimíra Říhová (lecturer)
Guaranteed by
Centre for Psycho-Social and Managerial Activities – Vice-President for International Relations and Continuing Education – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je důkladné obeznámení studentů s různými aspekty problematiky vztahů s veřejností. Předmět definuje pojem Public Relations a zasazuje ho do širšího marketingového kontextu. Studenti se naučí teoretické základy z oblasti veřejného mínění a jeho výzkumu, vztahů se sdělovacími prostředky, krizového managementu a dalších. Řadu z přednášených otázek si vyzkouší i prakticky.
Syllabus (in Czech)
 • - Základní pojmy v oblasti Public Relations.
  - Pojem „veřejné mínění“, jeho vznik a vývoj
  - Výzkumy veřejného mínění
  - Strategie vztahů s veřejností
  - Komunikace s veřejností
  - Corporate Identity
  - Krizový management
  - Etické otázky v oblasti Public Relations
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2008, winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014, fall 2016, fall 2017, spring 2019.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2007/k80586