• 1.Co znamená „volba cizí identity v e-learningu“?

  V aplikacích spojených s e-learningem v IS CEVRO má učitel možnost podívat se na vybrané stránky IS CEVRO pohledem konkrétního studenta. Učitel tak má možnost si ověřit, že jím vložená informace do Poznámkového bloku se správně dostala ke studentovi, že správně nastavil interaktivní osnovu předmětu, že správně nastavil parametry odpovídání odpovědníku apod.

  Mechanismus byl zaveden na přání učitelů, kteří chtěli do systému zavést testovacího studenta. Testovací student by však v tomto IS CEVRO (na rozdíl od jiných systémů) nebyl použitelný, protože osoba, která má zapsaný předmět, nemá společná a jednotná práva studenta (jak bývá v jiných systémech obvyklé), ale má práva individuální. Studenti se mohou lišit studijním stavem, seminární skupinou, mohou mít udělená individuální práva apod.

  Učitel může cizí identitu použít cestou:

  Informační systém Učitel [výběr předmětu] (Odpovědníky a kvízy) E-learning pohledem studenta

 • 2.Kdo smí volbu cizí identity použít?
  Cizí identitu IS umožňuje volit učitelům a majitelům práva s_vyuka. Učitel si smí změnit identitu na libovolného ze studentů, kteří v posledních 3 letech měli zaregistrovaný učitelův předmět. Majitelé práva s_vyuka smí měnit identitu na studenta fakulty, na kterou mají právo přiděleno.

 • 3.Může učitel číst poštu v mé poštovní schránce v IS CEVRO?

  Učitel po zvolení cizí identity smí používat jen vybrané aplikace. Jedná se o aplikace související s e-learningem. Seznam aplikací je vyjmenován níže. Rozhodně se učitel nedostane ke studentově poště, soukromým záložkám, známkám z jiných předmětů, do Úschovny apod.

 • 4.Může učitel za mě odpovídat odpovědníky?

  Aplikace spuštěné se zvolenou cizí identitou fungují ve zvláštním režimu. Učiteli je zabráněno provádět pod zvolenou identitou jiné operace, než prohlížení či čtení. Učitel tak nemůže provést žádnou operaci, která by byla v databázi identifikována učem studenta. Tzn. že učitel se může podívat, zda smí student odpovídat v odpovědníku, ale nemůže např. uložit odpovědi nebo nemůže spustit nový průchod.

 • 5.Jak učitel pozná, že je použita cizí identita?
  Pokud má učitel zvolenou cizí identitu, pak má v záhlaví každé stránky výrazný červený vodorovný pruh. Jméno studenta se zobrazuje v červeném pruhu. Pokud pruh zmizí, pak jste kliknuli na stránku, na které už právo měnit identitu nemáte a stránku už vidíte pod vlastní identitou (vpravo nahoře bude vaše jméno).

  1 Zobrazení jména vybraného studenta.

 • 6.V jakých aplikacích smí učitel cizí identitu použít?
  Učitel smí cizí identitu použít v aplikacích:

  Úvodní stránka Informačního systému
  Učitel vidí pouze dlaždici Student.
  Rozcestník Student
  Pouze záložky Student / Moje předměty a Výuka obsahují nějaké klikatelné odkazy.
  Záložka Student / Moje předměty
  Klikatelné jsou jen odkazy, které souvisejí s e-learningem. Vyučující zde vidí jen informace, které má dostupné přes Záznamník učitele. Některé informace jsou nicméně vyučujícím přístupné pouze přes Záznamník učitele daného předmětu, nikoli přes e-learning pohledem studenta.

  1 Odkazy, které jsou u předmětu přístupné při volbě cizí identity.

  Záložka Výuka
  Zde jsou klikatelné jen odkazy Studijní materiály, Odpovědníky, Informace z poznámkových bloků, Statistika bodů z poznámkových bloků, Naplánovaná online výuka, Studentské konzultace a schůzky.
  Interaktivní osnovy
  Vyučující uvidí jen ty části interaktivní osnovy, které jsou přístupné studentovi, přes jehož identitu vyučující osnovu prohlíží. Stejně tak vyučující uvidí jen ty odkazy a prvky v osnově, které má student skutečně právo číst. Přečtenost osnovy vyučujícím během náhledu přes cizí identitu se nepoznamenává do údaje o přečtenosti interaktivní osnovy studentem.
  Studijní materiály
  Nepoznačuje se informace o přečtení souboru, které učitel přečetl se zvolenou cizí identitou (tzn. že student uvidí soubor nadále jako nepřečtený, pokud jej přečetl učitel, ale student ne).
  Odevzdávárny
  Vyučující pod cizí identitou vidí složky odevzdáváren stejně jako daný student včetně případných nabízených operací se souborem či složkou. Může tedy například zkontrolovat, jak vypadá strom odevzdáváren z pohledu studenta a zdali má k odevzdání souboru dostatečná práva. Vyučující pod cizí identitou nemůže vkládat nebo spravovat soubory za studenta. Smí to provést jen pod svou vlastní identitou.
  Správce souborů
  Ve Správci souborů lze měnit identitu pouze při prohlížení Studijních materiálů. Učitel se tak nedostane do cizích Úschoven atp. Při změněné identitě nelze ve Správci souborů provádět operace jiné než prohlídku či čtení. Pokud se vyučující při změněné identitě ve Správci souborů pokusí vložit soubor, operace se provede, ale jako vkladatel bude uveden vyučující, i když cizí identita zůstane vybraná. Pokud se vyučující dostane do míst, kde už se cizí identita neuplatní, kromě zmizení červeného pruhu na to upozorní také informační hláška.
  Odpovědníky
  Učitel může prohlížet odpovědníky a rozpoznat, zda odpovědník dobře nastavil. Vyučující nesmí jménem studenta vytvořit průchod v odpovědníku ani uložit odpovědi. Vyučující nicméně smí v aplikaci Odpovědi v Záznamníku učitele změnit poslední studentovu operaci uložení na odevzdání ve zvláštním případě, kdy student neukončí svůj průchod odevzdáním. Toto vyučující provádí pod vlastní identitou.
  Informace z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
  Statistika bodů z poznámkových bloků
  Učiteli se zobrazí informace pouze z bloků předmětů, které učitel sám vyučuje.
 • 7.Jsou zaznamenávány operace, které učitel provádí pod cizí identitou?

  Všechny operace se v IS CEVRO zaznamenávají. Operace, které učitel provádí pod cizí identitou, se zaznamenávají stejně jako všechny ostatní operace učitele.

 • 8.Porušuji pravidla IS CEVRO či počítačové sítě, když se vydávám za jiného?

  Použitím cizí identity v e-learningu způsobem popsaným v této Nápovědě neporušujete ani Pravidla užívání informačního systému, ani směrnice o chování v počítačové síti. Tento mechanismus změny identity je IS CEVRO podporován a operace jsou zaznamenávány.

  Poskytnutím hesla, či zpřístupněním svého účtu jiné osobě byste pravidla i směrnici porušovali a vystavovali se tak riziku disciplinárního projednávání.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na vsciis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.