Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M. (ProStud Rek CEVRO), učo 9752
  2. Veronika Pytlíková (TajKat ProStud Rek CEVRO), učo 9374

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 7D10