Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Mgr. Lukáš Rieger (TajKat ProStud Rek CEVRO), učo 5341

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 7D10