Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (ProStud Rek CEVRO), učo 5260
  2. Veronika Pincová (TajKat ProStud Rek CEVRO), učo 9374

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 7D10