d121527 Vnitřní bezpečnost státu a Policie ČR

CEVRO Institut
jaro 2018
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Garance
Katedra bezpečnostních studií – Katedry – Rektor – CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět Vnitřní bezpečnost státu a Policie ČR je určen studentům k seznámení s plněním ukolů a použití zákonných oprávnění Policie ČR ve vztahu k zajistění vnitřní bezpečnosti státu. Jedná se zejména o reakci Policie ČR na radikalní projevy levicových i pravicových extrémistů, divácké a městské násilí, živelní pohromy, mimořádné události aj. V dalším sledu výuky bude představena filosofie proaktivního zajištění bezpečnosti zejména preventivním charakterem práce - okrskářství, specialisté na vyloučené lokality, specialisté na domácí násilí, zapojení a využití prvků bezpečnostní architektury a dalších prvků zvyšující pocit bezpečnosti aj. Dále v rámci předmětu budou studenti seznámení s převážně používanými donucovacími prostředky při uvedených akcích, typy zbraní a ochrany proti zbraním, používanými příslušníky Policie ČR vč. druhu a typu střeliva a také taktiky výcviku policistů ze střelby a obecných zásad taktiky zákroků. Předmět bude doplňovat a volně navazovat na vyučované předměty zejména Policejní právo, a s ohledem na funkci Policie ČR jako základní složky IZS, také předmět Krizové řízení.
Osnova
 • Úvod do předmětu
  Základní pojmy a terminologie používané ve výuce předmětu
  Organigram po linii policejních služeb, organizačních článků prezidia a útvarů s celorepublikovou působnosti včetně znaků a insignii
  Nástin plněním ukolů a použití zákonných oprávnění Policie ČR
  Způsoby zajistění vnitřní bezpečnosti státu
  Reakce Policie ČR na radikalní projevy extrémistů
  Reakce Policie ČR na radikalní projevy diváckého a městského násilí
  Reakce Policie ČR na živelní pohromy a jiné vybrané mimořádné události
  Způsoby proaktivního zajištění bezpečnosti (prevence, okrsková činnost, specialisté na vyloučené lokality, specialisté na domácí násilí, zapojení a využití prvků bezpečnostní architektury aj)
  Výčet používaných donucovacích prostředků při uvedených akcích, typy zbraní a ochrany proti zbraním, používanými příslušníky Policie ČR vč. druhu a typu střeliva
  Nástin taktiky výcviku policistů ze střelby a obecných zásad taktiky zákroků
Metody hodnocení
KONEC VÝUKY 22.3. 2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, léto 2020, jaro 2021.