k87012 Církevní právo

Vysoká škola CEVRO
jaro 2020
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Jan Kotous (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy církevního práva. Zvláštní důraz bude kladen na právo katolické církve (kanonické právo). Studenti se seznámí s její historií, prameny práva od počátků do současnosti, s jejím uspořádáním, se základy právní úpravy svátostného života (zejména s právem manželským) a se základy kanonického procesu.
Osnova
 • Osnova předmětu:
  1) Pojmy církev, církevní, kanonické a konfesní právo, církevní dějiny.
  2) Historie církevního práva, prameny církevního práva, Corpus iuris canonici, CIC 1917, CIC 1983.
  3) Ústavní právo církve, struktura církve, řeholní právo.
  4) Sakramentální právo – posvěcující role církve.
  5) Manželské právo.
  6) Majetkové právo.
  7) Trestní právo.
  8) Konfesní právo
  9) Církve a náboženské společnosti v ČR.
  10) Sociální role církví.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.