k86992 Mezinárodní právo soukromé

CEVRO Institut
jaro 2022
Rozsah
24/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (přednášející)
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb (cvičící)
Garance
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k86992/Praha: Pá 25. 2. 15:30–19:50 Učebna 106, So 26. 3. 9:00–13:20 Učebna 106, Pá 29. 4. 15:30–19:50 Učebna 106, Pá 6. 5. 14:00–18:20 Učebna 103, P. Dobiáš
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený výklad o právní úpravě upravující vztahy s mezinárodním prvkem, o teorii mezinárodního práva soukromého a o mezinárodním právu procesním. Předmět se současně zaměřuje na právní úpravu vztahů vznikajících při mezinárodním obchodu a mezinárodním hospodářském styku. Po úspěšném absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v systému právních norem mezinárodního práva soukromého. Budou znát obecná pravidla dotýkající se tří stěžejních otázek úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem: „kde bude spor žalován“, „jakým právním řádem se bude řídit“ a „jak bude zacházeno s rozhodnutím soudu“. Studenti budou schopni posoudit, zda odpovědi na tyto otázky v jednotlivých oblastech zvláštní části mezinárodního práva soukromého je nutné hledat v právu mezinárodním, unijním či vnitrostátním. Studenti budou vědět, do předmětu úpravy kterého právního předpisu spadá konkrétní soukromoprávní vztah s mezinárodním prvkem a jaký je vztah daného právního předpisu k ostatním pramenům mezinárodního práva soukromého.
Osnova
  • Obsah předmětu: - Pojem, předmět, prameny mezinárodního práva soukromého, způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem - Dějiny mezinárodního práva soukromého, unifikace mezinárodního práva soukromého - Kolizní normy, jejich třídění, hraniční určovatelé - Kvalifikační problém, aplikace zahraničního práva, zpětný a další odkaz -Přímé normy, pojem, prameny, oblast použití, vztah metody přímé a kolizní -Právní postavení cizinců v soukromoprávních vztazích -Používání předpisů imperativní povahy -Způsobilost k právům a právním úkonům, subjekty MPS, právní úkony -Kolizní úprava závazkového práva -Kolizní úprava věcných práv, průmyslová a autorská práva, směnečné a šekové právo -Kolizní úprava pracovního, dědického a rodinného práva -Mezinárodní civilní právo procesní Dále viz níže přiložený soubor (sylabus předmětu).
Metody hodnocení
Viz přiložený soubor.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2022/k86992