k83661 Public finances in the European context

CEVRO Institute
summer 2013
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (lecturer)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Department of Economics - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem kursu je vysvětlit základy veřejných financí a ekonomie evropské integrace Po absolvování kursu bude student znát politiky Evropské unie (EU), nástroje realizace hospodářských politik a jejich odraz ve veřejných rozpočtech a daních.
Syllabus (in Czech)
  • Úvod do problematiky, Ekonomie veřejného sektoru, racionalita státních intervencí Veřejné statky, veřejná volba, lobování Evropské instituce, legislativní procesya rozpočet EU Analýza rozhodovacích procesův rámci EU, fiskální federalismus, Schodkyveřejných rozpočtů a jejich financování Ekonomická integrace, liberalizace obchodu, velikost trhu, růstové efekty, trhy práce Struktura příjmů a výdajové položky rozpočtu EU Zásady a struktura zdanění a poplatků, harmonizace daní Hospodářské politiky EU a dopad na veřejné rozpočty ČR Společná zemědělská politika, regionální politika Politika na ochranu konkurence a politika státní pomoci Fiskální politika vměnové unii a Pakt stability,nadměrnédeficity a doložka neposkytování pomoci
Assessment methods (in Czech)
Je vyžadováno napsání seminární prácevrozsahu minimálně 5 normostran ve wordu (včetně tabulek a grafů), velikost písma 12 (max. 10 stran).Práce se odevzdává velektronické podobě a musí obsahovat citace zdrojů a odkazy na ně. Téma eseje je předem konzultováno a schváleno vyučujícím (viz níže seznam temat).Zaměření eseje vychází zobsahové struktury kurzu. Kromě formálních i obsahových náležitostí práce je text kontrolován prostřednictví antikopírovacího programu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2012, winter 2012, summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, fall 2020, fall 2021.
  • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/summer2013/k83661