d113146 Finance Law

CEVRO Institute
fall 2020
Extent and Intensity
24/24/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Burda (lecturer)
JUDr. Zuzana Hortová (lecturer)
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. (lecturer)
Ing. Roman Landgráf (lecturer)
Ing. Zdeněk Burda (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Wed 7. 10. to Sat 19. 12. each even Monday 15:30–18:20 Učebna 218/B
 • Timetable of Seminar Groups:
d113146/cviceni: Wed 7. 10. to Sat 19. 12. each even Monday 18:30–19:50 Učebna 218/B, Z. Burda
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s právní úravou správy daní, se základními zásadami daňového řízení, s postupy a řízeními při správě daní a aktuální judikaturou příslušných správních soudů. Důraz je kladen na specifika daňového procesu, na odlišnosti od správního řízení, na práva daňového subjektu a možnosti jeho ochrany při správě daní. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vymezit specifika daňového procesu, budou ruzumět terminologii při správě daní, budou se orientovat v možnostech a způsobech ochrany před nezákonným rozhodnutím a dalšími úkony správce daně.
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní tematické okruhy:
 • Úvod do problematiky správy daní dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu
 • Základní zásady při správě daní
 • Postupy při správě daní ( daňová kontrola, místní šetření, vyhledávací činnost)
 • Řízení vyměřovací a doměřovací
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Placení daní
 • Daňová exekuce
 • Sankce při správě daní
Literature
  required literature
 • Lenka Hrstková Dubšeková: Meritum Daňový řád 2017-2018, Wolters Kluwer, Praha 2017, ISBN 978-80-7552-716-5
 • Lichnovský, Ondrýsek a kol.: Daňový řád. Komentář, 3. vydání, Praha 2016, ISBN 978-80-7400-604-3
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/fall2020/d113146