k83661 Veřejné finance v evropském kontextu

CEVRO Institut
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Mgr. Dominik Stroukal, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.
Katedra ekonomie - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kursu je vysvětlit základy veřejných financí a ekonomie evropské integrace Po absolvování kursu bude student znát politiky Evropské unie (EU), nástroje realizace hospodářských politik a jejich odraz ve veřejných rozpočtech a daních.
Osnova
  • Úvod do problematiky, Ekonomie veřejného sektoru, racionalita státních intervencí Veřejné statky, veřejná volba, lobování Evropské instituce, legislativní procesya rozpočet EU Analýza rozhodovacích procesův rámci EU, fiskální federalismus, Schodkyveřejných rozpočtů a jejich financování Ekonomická integrace, liberalizace obchodu, velikost trhu, růstové efekty, trhy práce Struktura příjmů a výdajové položky rozpočtu EU Zásady a struktura zdanění a poplatků, harmonizace daní Hospodářské politiky EU a dopad na veřejné rozpočty ČR Společná zemědělská politika, regionální politika Politika na ochranu konkurence a politika státní pomoci Fiskální politika vměnové unii a Pakt stability,nadměrnédeficity a doložka neposkytování pomoci
Metody hodnocení
Je vyžadováno napsání seminární prácevrozsahu minimálně 5 normostran ve wordu (včetně tabulek a grafů), velikost písma 12 (max. 10 stran).Práce se odevzdává velektronické podobě a musí obsahovat citace zdrojů a odkazy na ně. Téma eseje je předem konzultováno a schváleno vyučujícím (viz níže seznam temat).Zaměření eseje vychází zobsahové struktury kurzu. Kromě formálních i obsahových náležitostí práce je text kontrolován prostřednictví antikopírovacího programu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.