d83635 Insolvency Law

CEVRO Institute
winter 2010
Extent and Intensity
0/0. Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law - Departments - President - CEVRO Institute
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Kurz účastníkům poskytne informace o insolvenčním řízení jehož předmětem a cílem je řešení úpadku (bankrotu) právnických i fyzických osob.Pozornost bude věnována pojmu úpadku, způsobům jeho řešení (konkurs, reorganizace a mezi dlužníky – nepodnikateli - velmi oblíbenému oddlužení). Účastníci budou rovněž seznámeni súčinky zahájení insolvenčního řízení na dlužníka a věřitele – způsob uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení.
Syllabus (in Czech)

 • 1. Předmět a cíl insolvenčního práva – řešení úpadku (bankrotu, krídy). Logika insolvenčního práva. Základní pojmy oboru.
  2. Úpadek. Dvě formy úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona.
  3. Subjekty insolvenčního řízení – insolvenční soud, dlužník, věřitelé, státní zastupitelství. Věřitelské orgány.
  4. Průběh řízení. Insolvenční návrh a jeho účinky. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku.
  5. Věřitelé a uplatnění nároků. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Incidenční spory. Jiné způsoby uplatnění.
  6. Majetková podstata. Rozsah podstaty. Nakládání s podstatou. Neúčinnost právních úkonů – ochrana kolektivní povahy řízení.
  7. Konkurz. Prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí.
  8. Sanační způsoby: druhy a použití. Reorganizace (konsensuální a nekonsensuální). Oddlužení (tzv. spotřebitelský úpadek).
Assessment methods (in Czech)
Okruhy k zápočtu: Viz. vzásadě obsah předmětu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2017, fall 2018, fall 2019, spring 2020, summer 2020, fall 2020, fall 2021.
 • Enrolment Statistics (winter 2010, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/winter2010/d83635