CEVRO MSS Management sociálních služeb
Název anglicky: Social Services Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO B-MSS Management sociálních služeb

Povinné předměty

1. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k150535Sociologie společenských skupin L. Kozlovázk 16/0/07 2P
CEVRO:k160167Sociální práce L. Kozlovázk 24/0/09 1Z
CEVRO:k160168Organizace a právní rámec poskytování zdravotnických a sociálních služeb M. Cabrnochzk 24/0/09 2P
CEVRO:k80503Právní řád a systém práva M. Sedláčekzk 24/0/09 1-
CEVRO:k82570Metodologický proseminář M. Jemelkazk 12/0/07 2P
CEVRO:k82575Ekonomie veřejného sektoru a služeb J. Šímazk 16/0/07 2Z
CEVRO:k97096Ekonomie D. Stroukalzk 24/0/09 1-
CEVRO:k97100Management a řízení lidských zdrojů B. Pražákzk 16/0/07 1-
64 kreditů

2. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k113148Evropské právo L. Pítrovázk 24/0/09 1-
CEVRO:k137976Pracovní právo a právo soc. zabezpečení V. Pilíkzk 16/0/07 2-
CEVRO:k146565Právo občanské a obchodní pro veřejný sektor V. Pilíkzk 24/0/09 1-
CEVRO:k146567Veřejné zakázky T. Horáčekzk 16/0/07 2-
CEVRO:k150541 -z 0/0- 2-
CEVRO:k160169Sociální politika L. Kozlovázk 24/0/09 2Z
CEVRO:k695864 -z 0/0- 1-
CEVRO:k84433Podniková ekonomika a podnikové finance P. Koblovskýzk 16/0/07 1-
48 kreditů

3. ročník

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k160170Elektronická komunikace a zpracování dat ve zdravotnictví a sociálních službách M. Cabrnochzk 16/0/07 1P
CEVRO:k160171 -zk 0/0- 2-
7 kreditů

Volitelné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Trimestr Profilace
CEVRO:k150537Politické systémy K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84005 -z 0/0- 1-
CEVRO:k150538Odpovědné občanství a občanské vzdělávání R. Štěrbazk 16/0/07 1-
CEVRO:k113597Anglický jazyk - konverzace A. Kazdaz 24/0/03 1-
CEVRO:k150540Lokální a regionální politika K. Müllerzk 16/0/09 1-
CEVRO:k157732Bezpečnost, politika a bezpečnostní politika C. Svobodazk 24/0/09 2-
CEVRO:k80589Trestní právo F. Púryzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97095Politologie K. Müllerzk 24/0/09 1-
CEVRO:k84873Mezinárodní vztahy P. Pšejazk 24/0/09 1-
CEVRO:k84432Peníze, banky a finanční trhy D. Stroukalzk 16/0/07 1-
CEVRO:k97097České moderní dějiny M. Jemelkazk 16/0/07 1-
CEVRO:k97108Bezpečnost a bezpečnostní systém ČR M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k157734Analýza bezpečnostních hrozeb a rizik M. Hrinkozk 24/0/09 1-
CEVRO:k97109Ústavní principy bezpečnosti v ČR C. Svobodazk 24/0/09 1-
CEVRO:k80506Dějiny mezinárodní politiky P. Pšejazk 16/0/07 2-
CEVRO:k80578Český politický systém K. Müllerzk 24/0/09 2-
CEVRO:k82612Veřejnoprávní úprava podnikání E. Horzinkovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k82679Občanské právo procesní P. Dobiášzk 24/0/09 2-
CEVRO:k83672Obchodní právo I. - obecné otázky I. Štenglovázk 24/0/09 2-
CEVRO:k114597 -z 0/0- 2-
CEVRO:k84408 -z 0/0- 2-
CEVRO:k157733Ekonomické aspekty bezpečnosti J. Šímazk 16/0/07 2-
CEVRO:k84429Obchodní právo II. - obchodní korporace B. Havelzk 24/0/09 2-
CEVRO:k150539Vybrané konfliktní regiony R. Havlovázk 16/0/07 2-
CEVRO:k101128Krizové řízení M. Hrinkozk 16/0/07 2-
CEVRO:k113136Diplomacie a zahraniční politika P. Pšejazk 16/0/09 2-
CEVRO:d125140Christian-jewish Roots of European Civilization P. Slámazk 12/12/06 1-
CEVRO:d127276Alternative Currencies and Decentralized Monetary Systems D. Stroukalzk 24/0/06 1-
CEVRO:d137957 -zk 0/0- 1-
CEVRO:d140463An Introduction to Behavioural Sciences V. Zíkazk 25/0/06 1-
CEVRO:d150588Asia in International Relations R. Havlovázk 24/0/06 1-
CEVRO:d78903 -zk 0/0- 2-
CEVRO:d90432 -zk 0/0- 2-
CEVRO:k97670Hospodářská politika J. Šímazk 8/0/04 2-
213 kreditů