CEVRO PPEczv PPE lifelong learning program
Název anglicky: PPE lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Zahrnut v programu: CEVRO N-PPE Philosophy, Politics, Economics

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.