Obchodněprávní vztahy

Navazující magisterské studium

Obchodněprávní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bez poplatku.

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy prezenční,   čeština