Obchodněprávní vztahy

Navazující magisterské studium

logo CEVRO Institut

Obchodněprávní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy prezenční,   čeština