Praxe veřejné správy

Bakalářské studium

Praxe veřejné správy

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bez poplatku.

CEVRO Institut Praxe veřejné správy kombinované,   čeština