Politologie a mezinárodní vztahy

Bakalářské studium

Politologie a mezinárodní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 bez poplatku.

CEVRO Institut Politologie a mezinárodní vztahy kombinované,   čeština