Obchodněprávní vztahy

Navazující magisterské studium

logo CEVRO Institut

Obchodněprávní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy kombinované,   čeština