Veřejná správa - Bezpečnostní studia

Navazující magisterské studium

Veřejná správa - Bezpečnostní studia

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022.

CEVRO Institut Veřejná správa kombinované,   čeština