Management sociálních služeb

Bakalářské studium

Management sociálních služeb

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022.

CEVRO Institut Management sociálních služeb prezenční,   čeština