Management sociálních služeb v evropském kontextu

Navazující magisterské studium

Management sociálních služeb v evropském kontextu

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022.

CEVRO Institut Management sociálních služeb v evropském kontextu prezenční,   čeština