Obchodněprávní vztahy

Navazující magisterské studium

Obchodněprávní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022.

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy prezenční,   čeština


Obchodněprávní vztahy

Testovací beh - rubrika (bude zrušeno)

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy prezenční,   čeština