Veřejná správa

Navazující magisterské studium

Veřejná správa

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bez poplatku.

CEVRO Institut Veřejná správa kombinované,   čeština