Praxe veřejné správy

Bakalářské studium

Praxe veřejné správy

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bez poplatku.

CEVRO Institut Praxe veřejné správy prezenční,   čeština