Management sociálních služeb v evropském kontextu

Navazující magisterské studium

Management sociálních služeb v evropském kontextu

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bez poplatku.

CEVRO Institut Management sociálních služeb v evropském kontextu kombinované,   čeština