Political Science and International Relations

Bachelor's Studies

CEVRO University logo

Political Science and International Relations

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO University Political Science and International Relations full-time,   Czech


CEVRO University logo

Political Science and International Relations

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO University Political Science and International Relations combined,   Czech