Political Science

Master's degree programme (following the bachelor's one)

CEVRO University logo

Political Science

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

CEVRO University Political Science full-time,   Czech


CEVRO University logo

Political Science

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025

CEVRO University Political Science combined,   Czech