Obchodněprávní vztahy

Navazující magisterské studium

Obchodněprávní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 bez poplatku.

CEVRO Institut Obchodněprávní vztahy prezenční,   čeština