CEVRO Institut
CEVRO Institut

Politologie a mezinárodní vztahy

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

bakalářský program
čeština
Termín podání do půlnoci 30. 11. 2023

Chci studovat jednooborově

V rámci jednooborového studia se budete soustředit plně na studium dané vědní disciplíny v celé její šíři.

Politologie a mezinárodní vztahy

prezenční

Politologie a mezinárodní vztahy

kombinované