Commercial Law Relations

Master's degree programme (following the bachelor's one)

Commercial Law Relations

Přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institute Commercial Law Relations combined,   Czech