Commercial Law Relations

Master's degree programme (following the bachelor's one)

CEVRO Institute logo

Commercial Law Relations

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/2025 - PŘIHLÁŠKA ZDARMA

CEVRO Institute Commercial Law Relations combined,   Czech