Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola CEVRO
Obor/plán
CEVRO - Politologie: Politologie
zahrnout jen obhájené práce

Barešová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Volby na Královských Vinohradech ve dvou demokratických érách

Čáp, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Vývoj antistranictví v České republice

Enter, Tom

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Koncept „Open / Closed“ politické spektrum: aplikace na politické strany v Česku (2017 – 2021)

Fiala, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Stejnopohlavní svazky v českém politickém diskurzu

Juklíček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: ODS mezi léty 2013 – 2017

Knoll, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: AI a sociální sítě – škobrtnutí nebo prokletí liberální demokracie?

Koukl, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Od populismu k iliberální demokracii?

Lopata, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Česká pirátská strana a její působení na lokální úrovni

Roubíček, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Terorismus jako metoda komunikace. Příklad izraelsko-palestinského konfliktu sedmdesátých let dvacátého století.

Stupčuk, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Diplomová práce: Proměny postavení ČSSD a příčiny jejího úpadku z pohledů relevantních politiků a expertů