Počet výsledků: 6

Fakulta
CEVRO Institut
Obor/plán
CEVRO - Praxe veřejné správy: Praxe veřejné správy
zahrnout jen obhájené práce

Frk, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: Doručování ve správním řízení

Gřešek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: K postavení a úloze autorizovaného inspektora ve stavebním řádu

Horák, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: Právní odpovědnost člena zastupitelstva obce a potenciální rizika spojená s výkonem mandátu

Madarová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: Principy a režimy práva veřejných zakázek

Mottlová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: Postup veřejné správy při zpoplatnění dopravní infrastruktury v centrálních částech měst na příkladech v zahraničí a možná aplikace městského mýtného systému v Praze

Pichertová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, CEVRO Institut, 2022

Studijní program: Praxe veřejné správy
Studijní plán: Praxe veřejné správy
Bakalářská práce: Společné jmění manželů a jeho exekuční postih