Počet výsledků: 107

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Vysoká škola CEVRO
Obor/plán
CEVRO - Obchodněprávní vztahy: Obchodněprávní vztahy
zahrnout jen obhájené práce

Al Jamal, Eva Sarah

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2021

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Smlouva o provádění klinického hodnocení

Bartošová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2024

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Ochrana a péče o zaměstnance v pracovněprávních vztazích

Benešová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2021

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Právní ochrana zvířat na území ČR

Bihary, Nikolas

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2024

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Srovnávací reklama z pohledu práva nekalé soutěže se zaměřením na podmínky její přípustnosti

Bihary, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

Bláhová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2021

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Veřejnoprávní regulace zprostředkování na trhu pojištění

Božík, Matěj

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2021

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Vybrané investiční instrumenty a možnosti drobného investora

Cihlářová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Dědic v úpadku

Czendliková, Nela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Následky porušení povinnosti jednat s péči řádného hospodáře

Čapková, Ladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Komparativní analýza mediace ve vybraných zemích EU

Čermáková, Jitka Karin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2024

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Efektivní nastavení opatření v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML/CFT)

Černá, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (citlivých údajů) v souladu s obecným nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy v obchodní společnosti zaměřené na správu nemovitostí

Čížková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2024

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Ochranné známky a autorská práva: spory společnosti Starbucks Coffee v Číně od roku 1999

Čoudek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Postavení věřitele v oddlužení

Dohnalová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2024

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Jednání členů statutárních orgánů za obchodní korporaci

Dolanská, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Péče o zaměstnance

Doležal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2023

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Statutární orgány obchodních společností

Drahná Saakyan, Sofia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Právní ochrana výrobků proti napodobování

Dušek, Václav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2022

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Oddlužení podnikatelů

El Sayed, Sami

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Vysoká škola CEVRO, 2021

Studijní program: Obchodněprávní vztahy
Studijní plán: Obchodněprávní vztahy
Diplomová práce: Právní úprava pojištění v mezinárodním právu soukromém