d80620 Mezinárodní organizace

Vysoká škola CEVRO
podzim 2017
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr., M.A. Lukáš Novotný, Dr. phil. (přednášející)
Garance
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurs kombinuje formu přednášky a semináře. Jeho ambicí je nabídnout studentům celkový přehled o teorii a praxi institucionalizace mezinárodních vztahů a o jejích dílčích problémech a otázkách. Kurs se bude zabývat nejen mezinárodními vládními organizacemi, ale i jinými typy mezinárodních kooperativních institucí, i když mezivládním organizacím bude věnována prioritní pozornost. Kurs se nebude zabývat evropskou integrací, která představuje zcela specifický fenomén. Kurs je rozdělen na čtyři bloky. První stručně představí základní rámec mezinárodní kooperace, tedy charakteristiku a vývoj moderního mezinárodního systému a jeho aktérů. Shrne rovněž postoje nejvlivnějších teoretických přístupů k otázce kooperace mezi aktéry mezinárodního systému. Druhý blok je věnován klasifikaci a analýze mezinárodních kooperativních institucí – především mezinárodních organizací, ale nevyhýbá se ani problematice mezinárodních režimů. Třetí blok přináší historicko-empirický přehled institucionalizace mezinárodních vztahů od počátku moderní éry až do současnosti. Čtvrtý blok je věnován praktickým otázkám mezinárodní kooperace, perspektivám nejdůležitějších kooperačních a integračních institucí v různých regionech i otázkám spojeným s „netradičními“ formami mezinárodní kooperace v současném světě. Tento blok bude mít převážně podobu semináře, a proto se očekává aktivní diskusní účast studentů.
Osnova
  • viz přiložený sylabus
Metody hodnocení
Požadavky kabsolvování kurzu: počet absencí na hodinách nepřekročí dvě, každá další musí býtomluvená; řádná příprava na přednášky, tzn. pravidelná a důkladná četbastudijní literatury pro konkrétní týden, aktivní účast, zapojení do diskuse; k seminární práci: bude zpracována dle náležitostí odborného textu (bude upřesněno na výuce) a odevzdána vdohodnutý den. Práce bude následně oznámkována vsouladu skritérii VSCI (v %).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2014, zima 2015, podzim 2016, podzim 2018, léto 2020.
  • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2017/d80620