k80602 Administrative Law- special part I

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (lecturer)
JUDr. Ivana Millerová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Miroslav Sylla (lecturer)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámení se základními okruhy zvláštní části hmotného správního práva. Důraz je při výkladu kladen na právo komunální s detailním rozborem právního postavení obcí a krajů, dále na právo stavební a na aktuální problémy v oboru práva životního prostředí. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni používat právní předpisy v oblasti stavebního práva a vyvlastnění v ČR. Budou znát základy hmotného stavebního práva a orientovat se i v souvisejících správně-procesních režimech (zejména různých druzích správního řízení a ohlašovacích postupů ve stavebně-právních věcech).
Syllabus (in Czech)
 • 1. Metodika používání zákonů ze zvláštní části správního práva
  2. Úvod do stavebního práva – předmět úpravy a struktura stavebního zákona
  3. Základní pojmy územního plánování a stavebního řádu
  4. Územní plánování, územně plánovací dokumentace
  5. Územní řízení a jeho alternativy
  6. Stavební řízení a jeho alternativy (zejména ohlášení stavby)
  7. Užívání staveb
  8. Odstraňování staveb
  9. Správní dozor na úseku územního plánování a stavebního řádu
  10. Správní delikty na úseku územního plánování a stavebního řádu
  11. Obecné otázky vyvlastnění (též ústavní základy)
  12. Vyvlastňovací řízení a soudní přezkum vyvlastnění

Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2008, winter 2009, winter 2010, winter 2011, winter 2012, winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2018, fall 2019.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/k80602