k82611 Právní systémy/ komparativní právo

Vysoká škola CEVRO
podzim 2017
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. Jiří Kašný, Th.D. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět Právní systémy/komparativní právo je úvodem do srovnávací právní vědy. Věnuje se předevšímevropskému kontinentálnímu právu a anglo-americkému právu. Srovnávací studijní metoda tohoto předmětu je tématická a historická. Srovnávací metoda umožní vidět jednotlivé aspekty právních systémů v jejich rozdílnosti a zároveň poukáže na praktickou propojenost těchto právních systémů v euro-atlantické oblasti. Tematický přístup bude porovnávat prameny práva, vybrané právní instituty a některé aspekty právní vědy v jednotlivých právních tradicích. Historický přístup poukáže na společné kořeny kontinentálního a anglosaského práva v židovském právu, v antickém římském právu a ve středověkém kanonickém právu, dále momenty rozdílného vývoje od středověku a současné soustředné i odstředivé tendence těchto dvou evropských právních tradic. Předmět vedestudenty k teoretické reflexi rozdílů a podobností právních systémů. Nabízí teoretické základy k porozumění právních aspektů evropských a transatlantických integračních procesů a stává se tak východiskem pro případnoupráci v institucích, organizacích a orgánech spojených s EU a NATO.
Osnova
 • 1. Úvod do srovnávací právní vědy
  2. Židovská právní tradice
  3. Židovské právo dnes
  4. Římské právo
  5. Kanonická právní tradice
  6. Kanonické právo dnes
  7. Islámské právo, právní postavení muslimů v ČR
  8. Evropské kontinentální právo v dějinách
  9. Evropské kontinentální právo – prameny a rozdělení
  10. Anglo-saská právní tradice
  11. Common law vUSA
  12. Právo vevropských socialistických zemích dvacátého století
  13. Ruská právní tradice
Metody hodnocení
Zkouška - závěrečný písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, podzim 2018.
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/podzim2017/k82611