k97103 Administrative Science

CEVRO University
fall 2017
Extent and Intensity
24/0/0. 9 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA (lecturer)
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je systematicky vysvětlit základní instituty veřejné správy, historii jejího studia, charakter úkolů veřejné správy a zásady jejich transformace do organizačních struktur, rozhodovací procesy ve veřejné správě, organizaci a principy výstavby veřejné správy, personální zabezpečení výkonu veřejné správy, kontrolu a hodnocení veřejné správy. Zvláštní pozornost je věnována výstavbě a reformě české veřejné správy. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni využít teoretické znalosti o fungování, organizačních strukturách a hodnocení veřejné správy. Studenti získají obecné znalosti o výstavbě a reformách veřejné správy.
Syllabus (in Czech)
  • - Správa a její klasifikace - Historie studia veřejné správy - Vymezení správní vědy - Činnost veřejné správy - Organizační výstavba - Pracovníci ve veřejné správě - Kontrola veřejné správy - Hodnocení veřejné správy
Assessment methods (in Czech)
viz přiložený sylabus
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms winter 2013, winter 2014, winter 2015, fall 2016, fall 2018, fall 2019, fall 2020, fall 2021, fall 2022, fall 2023.
  • Enrolment Statistics (fall 2017, recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/autumn2017/k97103