k84873 Mezinárodní vztahy

Vysoká škola CEVRO
podzim 2022
Rozsah
24/0/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů – Katedry – Rektor – Vysoká škola CEVRO
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
k84873/krumlov: Pá 4. 11. 9:30–13:50 Učebna č.1, So 26. 11. 9:30–13:50 Učebna č.1, 15:30–19:50 Učebna č.1, So 10. 12. 15:30–19:50 Učebna č.2, P. Pšeja
k84873/praha: Pá 11. 11. 14:00–19:50 Učebna 103, Pá 2. 12. 14:00–19:50 Učebna 103, Pá 16. 12. 14:00–19:50 Učebna 103, P. Pšeja
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět studentům nabízí podrobný přehled základních prvků fungování současného mezinárodního systému a přístupů k jeho teoretické interpretaci. Studenti se naučí, jak chápat a používat koncepty jako moc, bezpečnost, konflikt, mezinárodní systém a řada dalších, dozvědí se logice chování hlavních aktérů mezinárodního systému a o jeho hlavních problémech, a naučí se také základním vlastnostem hlavních teorií mezinárodních vztahů. Cvičení slouží k praktickému procvičování probírané látky a její aplikaci na reálný svět. Předmět studentům nabízí podrobný přehled základních prvků fungování současného mezinárodního systému a přístupů k jeho teoretické interpretaci. Studenti se naučí, jak chápat a používat koncepty jako moc, bezpečnost, konflikt, mezinárodní systém a řada dalších, dozvědí se logice chování hlavních aktérů mezinárodního systému a o jeho hlavních problémech, a naučí se také základním vlastnostem hlavních teorií mezinárodních vztahů. Cvičení slouží k praktickému procvičování probírané látky a její aplikaci na reálný svět.
Osnova
  • POZNÁMKA PRO STUDENTY KOMBINOVANÉ FORMY: Na společných setkáních probereme přednášková témata dle sylabu pro vaši formu studia, viz níže. Drobné modifikace témat jsou možné v závislosti na zájmu studentů. Je nutno pečlivě načíst zadanou studijní literaturu. OSNOVA PRO DENNÍ STUDIUM: I. a) Povaha, předmět a metody disciplíny mezinárodní vztahy b) Mezinárodní systémy a režimy II. Cvičení: Seznámení se cvičením III. a) Moc a bezpečnost v mezinárodním prostředí b) Aktéři – (národní) stát kontra nestátní aktéři (IGO, NGO atd.) IV. Cvičení: Konflikt Východ–Západ V. a) Konflikty a jejich řešení b) Zahraniční politika a proces rozhodování VI. Cvičení: Mezinárodní instituce VII. a) Globalizace a současné výzvy mezinárodní politiky - lidská práva, migrace atd. b) Ekonomické a sociální aspekty mezinárodního systému VIII. Cvičení: Demokracie a lidská práva IX. a) Realismus a jeho předchůdci, neorealismus b) Liberalismus, marxismus a jejich varianty X. Cvičení: Válka v Iráku a Afghánistánu optikou teorií MV XI. a) Sociální konstruktivismus a další moderní teorie b) ČR v mezinárodních vztazích XII. Cvičení: Vybrané problémy zahraniční politiky ČR
Literatura
    povinná literatura
  • BAYLIS, John, Steve SMITH, Patricia OWENS. The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations. Oxford: Oxford University Press, 2013. ISBN 0199656177
  • DRULÁK, Petr. Teorie mezinárodních vztahů. Elektronická kniha. Praha: Portál, Karolinum, 2012.
  • PŠEJA, Pavel, Oldřich KRPEC, Zdeněk KŘÍŽ, Petr SUCHÝ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, Muni Press. 2015. ISBN 978-80-7325-409-4
    doporučená literatura
  • SMOLÍK, Josef. Úvod do studia mezinárodních vztahů. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5131-3 POSPÍŠIL, Ivo a Zdeněk KŘÍŽ a kol. Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Muni Press, 2012. ISBN 978-80-210-6047-0
Metody hodnocení
viz sylabus níže
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.