d137976 Labor law and social security law

CEVRO University
spring 2019
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Jan Kotous (lecturer)
JUDr. Marcela Marešová, Ph.D., MBA (lecturer)
Doc. Martin Štefko (lecturer)
Mgr. Pavla Veselková (lecturer)
Guaranteed by
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Course objectives (in Czech)
Předmět seznamuje s problematikou individuálního i kolektivního pracovního práva. Cílem je nejen podat přehled o právní úpravě, ale i nastínit řešení praktických pracovněprávních problémů, a to s přesahem do práva sociálního zabezpečení.
Syllabus (in Czech)

 • Předmět pracovního práva, pracovněprávní vztahy, jejich druhy, prameny právní úpravy. Vztah občanského zákoníku a zákoníku práce
  Pracovněprávní vztahy a právní vztahy účasti na práci
  Pracovněprávní skutečnosti
  Právní osobnost a svéprávnost zaměstnance a zaměstnavatele
  Vznik pracovního poměru a jeho obsah
  Změny pracovního poměru
  Vznik a změny pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  Přechod práv a povinností zpracovněprávních vztahů
  Skončení pracovního poměru
  Právní úprava pracovní doby a dob odpočinku
  Dovolená
  Mzda a plat
  Překážky vpráci
  Zaměstnávání zdravotně postižených, zaměstnávání cizinců, ochrana dětské práce. Aktivní politika zaměstnanosti.
  Odpovědnost za škodu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2019/d137976