k82575 Economics of the Public Sector

CEVRO University
spring 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Ing. Matěj Gregárek (lecturer)
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Department of Economics – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Sat 27. 2. 15:30–19:50 Učebna 103, Fri 5. 3. 9:30–13:50 Učebna 218/B, Fri 7. 5. 15:30–18:20 Učebna 103
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz systematicky analyzuje důvody a důsledky státních zásahů do hospodářství. Zabývá se typologií intervencí a ekonomickým zdůvodněním argumentů pro zásahy do fungování trhů v oblasti regulace ceny a produktu, analyzuje dopady měnové politiky i zdanění. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat široké spektrum státních zásahů do hospodářství, včetně jejich nezamýšlených důsledků. Především půjde o schopnosti - pochopit rozdíl mezi tržním a byrokratickým managementem, - identifikovat strukturu motivací aktérů v případech jednotlivých státních zásahů, - pochopit problém nezamýšlených důsledků v konkrétních případech a identifikovat je, - zvážit rozdíl mezi proklamovanými a skutečnými cíli hospodářsko-politických opatření, - identifikovat vlivy zájmových skupin, - pochopit dynamiku procesů uvnitř státního sektoru.
Syllabus (in Czech)
 • Ekonomie jako hodnotově neutrální věda, metodologie přírodních a společenských věd, ekonomie a politika, etika a historie.
 • Subjektivita hlavních ekonomických kategorií, ekonomická koordinace, oportunitní náklady, teorie směny, vývoj ekonomie blahobytu.
 • Typologie zásahů a problémy analýzy jejich kategorií.
 • Různé případy regulace ceny a produktu a jejich důsledky.
 • Monopoly, kartely a jejich formy, důsledky na tržní systém.
 • Teorie diskriminace, soukromá vs. veřejná diskriminace, diskriminace a trh práce, cenová diskriminace, antidiskriminační zákony a jejich dopady.
 • Obchod a mezinárodní obchod, cla a ostatní překážky obchodu a jejich důvody a důsledky.
 • Teorie zdanění, daňový dopad, daňová neutralita.
 • Kánony spravedlnosti.
 • Vládní výdaje, jejich zdůvodnění a dopady.
Assessment methods (in Czech)
- prezentace projektu semestránlní práce - semestrální práce - ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2022, spring 2023, spring 2024.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k82575