d157733 Ekonomické aspekty bezpečnosti

CEVRO University
spring 2024
Extent and Intensity
24/24/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Pavel Štalmach (lecturer)
RNDr. Pavel Štalmach (seminar tutor)
Guaranteed by
Prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.
Department of Security Studies – Departments – President – CEVRO University
Timetable
Tue 9:30–10:50 Učebna 205
  • Timetable of Seminar Groups:
d157733/cviceni: Tue 11:00–12:20 Učebna 205, P. Štalmach
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( B )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se základními pojmy, koncepty a metodami bezpečnosti, její ekonomická východiska, měření bezpečnosti státních útvarů a regionů různých velikostí, historie a současnost bezpečnosti, pojmosloví, koncepty, ukazatelé a měření bezpečnosti z ekonomických i neekonomických hledisek.
Syllabus (in Czech)
  • viz sylabus
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2020, summer 2020, spring 2021, spring 2022, spring 2023.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2024/d157733