d87448 Obchodní právo - právo duševního vlastnictví

CEVRO Institut
zima 2015
Rozsah
0/0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (přednášející)
Garance
Katedra soukromého práva - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Předmět provede studenty základy práva duševního vlastnictví, včetně ochrany jména podnikatele, nekalé soutěže, ochrany obchodního tajemství, průmyslovými právy a autorským právem. Vedle národní úpravy je vysvětlena vazba na mezinárodní smlouvy a evropské práva včetně forem aplikace vČR a vymáhání práv. Kurs je zaměřen i na praktické užití databází a veřejně dostupných informací, výklad je prokládán praktickými příklady a upozorněními na užití jednotlivých práv vpraxi podnikateli, ale i zaměstnanci nebo charitativními subjekty.
Osnova

 • 1. Důvody existence práva duševního vlastnictví
  2. Nekalá soutěž a právo duševního vlastnictví
  3. Jméno podnikatele a jeho ochrana
  4. Obchodní tajemství a know – how: ochrana
  5. Ochranné známky
  6. Chráněná označení původu, zeměpisná označení původu
  7. Vynálezy a patenty
  8. Užitné vzory
  9. Průmyslové vzory
  10. Autorská práva
  11. Licenční smlouvy pro právo duševního vlastnictví
  12. Vymáhání práv z duševního vlastnictví - správní a soudní řízení
  13. Mezinárodní smlouvy v oblasti práv duševního vlastnictví
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, léto 2020, podzim 2020, podzim 2021.