Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
CEVRO B0311A050016 B-EBP Economics, Business, Politics
Název anglicky: Economics, Business, Politics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 5. 2020 – 1. 5. 2025
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0311A050016 EBP Economics, Business, Politics
Název anglicky: Economics, Business, Politics
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO C-EBP-CZV EBPczv EBP lifelong learning program
Název anglicky: EBP lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
CEVRO B0311A050020 B-AE Aplikovaná ekonomie
Název anglicky: Applied Economics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 11. 2023 – 21. 11. 2028
Garant: Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0311A050020 AE Aplikovaná ekonomie
Název anglicky: Applied Economics
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B0312P200001 B-PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 8. 2020 – 7. 8. 2025
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0312P200001 PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B0312P200001 PMV Politologie a mezinárodní vztahy
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářský kombinovaný jednooborový
CEVRO C-PMV-CZV PMVczv PMV celoživotní vzdělávání
Název anglicky: PMV lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
CEVRO B0312P220001 B-PVS Praxe veřejné správy
Název anglicky: Public Administration in Practice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0312PVSP PVS Praxe veřejné správy
Název anglicky: Public Administration in Practice
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B0312PVSK PVS Praxe veřejné správy
Název anglicky: Public Administration in Practice
bakalářský kombinovaný jednooborový
CEVRO B0413P050029 B-MSS Management sociálních služeb
Název anglicky: Social Services Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 4. 2020 – 25. 4. 2025
Garant: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0413P050029 MSS Management sociálních služeb
Název anglicky: Social Services Management
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B0413P050029 MSS Management sociálních služeb
Název anglicky: Social Services Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
CEVRO B0421A220007 B-POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Commercial Relations
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: doc. JUDr. Ivana Štenglová

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B0421POV POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Commercial Relations
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Labor relations and personnel management
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B0421POVK POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Commercial Relations
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Labor relations and personnel management
bakalářský kombinovaný jednooborový
CEVRO B1032P020002 B-BP Bezpečnostní politika
Název anglicky: Security Policy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 12. 9. 2019 – 12. 9. 2024
Garant: JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO B1032BP BP Bezpečnostní politika
Název anglicky: Security Policy
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO B1032BPK BP Bezpečnostní politika
Název anglicky: Security Policy
bakalářský kombinovaný jednooborový
CEVRO TESTNAU NAU Testovací NAU
Název anglicky: Testovací NAU EN
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: Tomáš Dvořák

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO TESTNAUBP TESTNAUBP Testovací NAU plán
Název anglicky: Testovací NAU plán EN
bakalářský prezenční jednooborový
CEVRO N0311A050042 N-EPP Economics, Philosophy, Politics
Název anglicky: Economics, Philosophy, Politics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 5. 2024 – 18. 5. 2029
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N0311A050042 EPP Economics, Philosophy, Politics
Název anglicky: Economics, Philosophy, Politics
navazující prezenční jednooborový
CEVRO N0312A200036 N-POL Politologie
Název anglicky: Political Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 8. 2020 – 7. 8. 2025
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N0312A200036 POL Politologie
Název anglicky: Political Science
navazující prezenční jednooborový
CEVRO N0312A200036 POL Politologie
Název anglicky: Political Science
navazující kombinovaný jednooborový
CEVRO N0312A220001 N-VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N0312VSP VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
navazující prezenční jednooborový
CEVRO N0312VSK VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Public Administration - Security Studies
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Public Administration - Security Studies
navazující kombinovaný se specializací
CEVRO N0388A050002 N-PPE Philosophy, Politics, Economics
Název anglicky: Philosophy, Politics, Economics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 4. 5. 2019 – 4. 5. 2024
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N0388A050002 PPE Philosophy, Politics, Economics
Název anglicky: Philosophy, Politics, Economics
navazující prezenční jednooborový
CEVRO C-PPE-CZV PPEczv PPE lifelong learning program
Název anglicky: PPE lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Social Services Management in the European Context
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 7. 2020 – 18. 7. 2025
Garant: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social Services Management in the European Context
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Social Services Management in the European Context
navazující kombinovaný jednooborový
CEVRO N0421A220003 N-OPV Obchodněprávní vztahy
Název anglicky: Commercial Law Relations
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 2. 2019 – 28. 2. 2029
Garant: doc. JUDr. Ivana Štenglová

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N0421A220003 OPV Obchodněprávní vztahy
Název anglicky: Commercial Law Relations
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Labor relations and personnel management
navazující prezenční jednooborový
CEVRO N0421A220003 OPV Obchodněprávní vztahy
Název anglicky: Commercial Law Relations
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Labor relations and personnel management
navazující kombinovaný jednooborový
CEVRO C-OPV-CZV OPVczv OPV celoživotní vzdělávání
Název anglicky: OPV lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
CEVRO N1032P020005 N-BM Bezpečnostní management
Název anglicky: Security management
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 7. 2022 – 23. 7. 2027
Garant: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Studijní plány:
Studijní plány:
CEVRO N1032P020005 BM Bezpečnostní management
Název anglicky: Security management
navazující prezenční jednooborový
CEVRO N1032P020005 BM Bezpečnostní management
Název anglicky: Security management
navazující kombinovaný jednooborový
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
CEVRO B6202 B-HPS_old Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 30. 4. 2012 – 1. 1. 2020
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Obory:
Obory:
CEVRO 6202R025 HP Hospodářská politika
Název anglicky: Economic Policy
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6202R025 HP Hospodářská politika
Název anglicky: Economic Policy
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO B6701 B-POL_old Politologie
Název anglicky: Political Science
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
Název anglicky: Political Science and International Relations
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
CEVRO B6804 B-PS_old Právní specializace
Název anglicky: Legal Specialization
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. JUDr. Ivana Štenglová

Obory:
Obory:
CEVRO 6804R035 POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Business Relations
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6804R022 VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
bakalářské prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
CEVRO 6804R035 POV Právo v obchodních vztazích
Název anglicky: Law in Business Relations
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6804R022 VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
bakalářské kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
CEVRO N6701 N-POL_old Politologie
Název anglicky: Political Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Obory:
Obory:
CEVRO 6701T008 POL Politologie
Název anglicky: Political Science
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
CEVRO 6701T008 POL Politologie
Název anglicky: Political Science
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.
CEVRO N6745 N-PPE_old Philosophy, Politics, Economics
Název anglicky: Philosophy, Politics, Economics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 15. 12. 2015 – 1. 7. 2019
Garant: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Obory:
Obory:
CEVRO 6701T034 PPE Philosophy, Politics, Economics
Název anglicky: Philosophy, Politics, Economics
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
CEVRO C-PPE-CZV PPEczv PPE lifelong learning program
Název anglicky: PPE lifelong learning program
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
CEVRO N6807 N-VS_old Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Obory:
Obory:
CEVRO 6202T056 VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6806T018 BS Bezpečnostní studia
Název anglicky: Security Studies
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
CEVRO 6202T056 VS Veřejná správa
Název anglicky: Public Administration
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6806T018 BS Bezpečnostní studia
Název anglicky: Security Studies
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.
CEVRO N6812 N-SS_old Soukromoprávní studia
Název anglicky: Private Law Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. JUDr. Ivana Štenglová

Obory:
Obory:
CEVRO 6804T039 OPV Obchodněprávní vztahy
Název anglicky: Commercial Law Relations
magisterské navazující prezenční jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CEVRO 6804T039 OPV Obchodněprávní vztahy
Název anglicky: Commercial Law Relations
magisterské navazující kombinované jednooborové, vyučovací jazyk: čeština čeština
CZV001 CZV-ARS Alternativní řešení sporů (LL.M.)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., LL.M.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV002 C-BaKM Bezpečnostní a krizový management (MPA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MPA

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV003 C-DIPL Diplomacie (MPA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MPA

Obory:
Obory:
CEVRO DIPL DIPL Diplomacie
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV004 C-IM Inovační management (MPA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MPA

Obory:
Obory:
CEVRO IM IM Inovační management
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV005 C-MaKB Management a kybernetická bezpečnost (MBA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MBA

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV006 C-MaSMP Média a současné mediální prostředí (P.G.D.J.)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., P.G.D.J.

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV007 C-MVS Moderní veřejná služba (MPA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MPA

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV008 C-OI Ochrana informací (LL.M.)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., LL.M.

Obory:
Obory:
CEVRO OI OI Ochrana informací
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
CZV009 C-VSaLZ Veřejná správa a lidské zdroje (MPA)
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání, 1 r., MPA

Obory:
Obory:
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání - test
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:
Obory:
CEVRO TP TP Testovací prostor
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Y999 SAGY Study Abroad / Gap Year
Název anglicky: Study Abroad / Gap Year
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
CEVRO SA-GAP SAGAP Study Abroad / Gap Year
Název anglicky: Study Abroad / Gap Year
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Z999 IEP International exchange programme
Název anglicky: International exchange programme
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: International exchange programme for Erasmus students
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta, vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 18. 7. 2024 04:38