k146569 Public service in the Czech Republic

CEVRO Institute
spring 2021
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M. (lecturer)
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
Department of Public Law and Public Administration - Departments - President - CEVRO Institute
Timetable
Fri 19. 3. 11:00–15:20 Učebna 103, Sat 20. 3. 11:00–13:50 Učebna 103, Fri 23. 4. 12:30–16:50 Učebna 203
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
 • Veřejná služba obecně, pojem poslání veřejné služby, její význam pro demokratickou formu vlády
 • Etický kodex veřejné správy
 • Kontrola veřejné správy
 • Státní služba – charakter a poslání právní úpravy
 • Podmínky výkonu státní služby
 • Odměňování státních zaměstnanců a jejich odpovědnost
 • Služební poměr – jeho vznik, změna a zánik
 • Kárná odpovědnost ve služebním poměru
 • Služební poměry veřejných bezpečnostních sborů
 • Vztah zákoníku práce a služebního poměru (rozdíl mezi pracovním poměrem a služebním poměrem)
 • Zahraniční služba a její význam
 • Postavení úředníků územních samosprávných celků
Literature
  required literature
 • BĚLECKÝ, M. Zákon o státní službě a zákony související – Komentář, Praha. nakl. VOX, druhé vydání 2015. ISBN 978-80-8748-035-9.
 • TOMEK, P., NOVÝ, K. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Plzeň, nakl. Aleš Čeněk, ISBN 978-80-
  recommended literature
 • LOCHMANOVÁ, A. Veřejná správa - Základy veřejné správy, nakladatelství Computer Media, první vydání 2017, ISBN 978-80-7402-295-1
 • MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA,F. Veřejné sbory, Praha. Wolters Kluwer, 2011, ISBN 978-80-7357-572-4.
 • HLOUŠKOVÁ, P. a kol. Zákoník práce a prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1. 2. 2018. 11. aktualizované vydání. Olomouc. Anag, 2018. 1295 s. ISBN:978-80-7554-115-4)
 • Zákon č. 234/2014 Sb. o státní službě
 • ÚZ č. 1230 - Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby, úplná znění předpisů
 • PONDĚLÍČKOVÁ, K., ŠŤASTNÝ, V. Zákon o úřednících územních samosprávných celků. Komentář. 1. vydání Praha. Wolters Kluwer, 2016, 237 s. ISBN 978-80-7552-301-3
 • Zákon č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms fall 2020, spring 2022.
 • Enrolment Statistics (spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2021/k146569