d22009 Právní systém ČR v oblasti bezpečnosti a služebních poměrů

CEVRO Institut
jaro 2023
Rozsah
14/12/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Ing. Dalibor Nový, Ph.D.
Katedra bezpečnostních studií - Katedry - Rektor - CEVRO Institut
Rozvrh
každou sudou středu 14:00–15:20 Učebna 106
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
d22009/cviceni: každou lichou středu 14:00–15:20 Učebna 106, D. Nový
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Předmět zprostředkuje studentům bližší seznámení s organizací a činností úředních osob při zajišťování bezpečnosti státu a se způsoby a předpoklady, za jakých jsou tyto osoby povolány veřejné úkoly plnit. V této souvislosti bude popsán zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a další nástroje výkonu veřejné služby. Představeny a srovnány budou také jednotlivá oprávnění, povinnosti a donucovací prostředky příslušníků bezpečnostních složek. V návaznosti na to budou na půdorysu platné právní úpravy podány charakteristiky bezpečnostních (ozbrojených) sborů a sil, jakož i postavení a úloha soukromých bezpečnostních služeb.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Předmět zprostředkuje studentům bližší seznámení s organizací a činností úředních osob při zajišťování bezpečnosti státu a se způsoby a předpoklady, za jakých jsou tyto osoby povolány veřejné úkoly plnit. V této souvislosti bude popsán zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a další nástroje výkonu veřejné služby. Představeny a srovnány budou také jednotlivá oprávnění, povinnosti a donucovací prostředky příslušníků bezpečnostních složek. V návaznosti na to budou na půdorysu platné právní úpravy podány charakteristiky bezpečnostních (ozbrojených) sborů a sil, jakož i postavení a úloha soukromých bezpečnostních služeb.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat Ústavní rámec bezpečnosti ČR a popsat systém veřejné a státní služby - orientovat se ve služebním poměru příslušníků ozbrojených sborů - ovládat jiné právní poměry veřejných zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti - orientovat se ve služební činnosti a pravomocech úředních osob - popsat Integrovaný záchranný systém a jeho složky - popsat strukturu a úkoly Policie ČR a obecní policie - popsat ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory - popsat ozbrojené síly ČR vč. struktury činností - popsat zpravodajské služby a jejich roli - orientovat se v problematice tzv. privatizace bezpečnosti
Osnova
 • 1. Evoluce bezpečnostního systému a bezpečnostní politiky ČR
 • 2. Ústavní rámec bezpečnosti ČR
 • 3. Veřejná a státní služba
 • 4. Služební poměr příslušníků ozbrojených sborů
 • 5. Jiné právní poměry veřejných zaměstnanců při zajišťování bezpečnosti
 • 6. Služební činnost a zásahová pravomoc úředních osob
 • 7. Integrovaný záchranný systém a jeho složky
 • 8. Policie ČR a obecní policie
 • 9. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
 • 10. Ozbrojené síly ČR
 • 11. Zpravodajské služby a jejich role
 • 12. Privatizace bezpečnosti
Literatura
 • Další aktuální příslušné zákony a interní akty řízení v rámci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů ČR.
 • Zákon o Obecní policii
 • Zákon o Ozbrojených silách ČR
 • Zákon č. 361/2003 Sb. O služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 • Zákon o bezpečnosti ČR
 • Zákon o státní službě
 • Rozbor a judikáty rozsudků soudů v rámci zákona o služebním poměru
 • Zákon o Policii ČR
 • Zákony o ústavním pořádku ČR
Výukové metody
Seminární práce na předem schválené téma, případová studie aplikace teoretických poznatků v praxi, veřejná obhajoba výsledků případové studie.
Metody hodnocení
Seminární práce na předem schválené téma, ústní zkouška
Informace učitele
Bez konkrétního zadání.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/predmet/cevro/jaro2023/d22009