k160166 Selected security conflicts

CEVRO University
spring 2022
Extent and Intensity
16/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Ing. Radka Havlová, Ph.D.
Department of Security Studies – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
k160166/Krumlov: Sat 7. 5. 9:30–13:50 Učebna č.2, 15:30–19:50 Učebna č.2, R. Havlová
k160166/Praha: Sat 26. 2. 9:30–13:50 Učebna 203, Sat 30. 4. 9:30–13:50 Učebna 106, R. Havlová
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět studentům nabízí podrobný přehled základních konfliktů v jednotlivých regionech světa. Studenti se naučí porozumět hlavním teoretickým konceptům spojeným s konflikty (teorie konfliktů včetně jejich řešení a prevence) a budou schopni tyto teoretické koncepty aplikovat na analýzu konkrétních konfliktů v současném světě i analýzu základních projevů mezinárodního terorismu souvisejícího s konflikty v Evropě, na Blízkém východě, v Asii, Africe a Latinské Americe. Po úspěšném absolvování budou studenti širokým rozumět souvislostem současných konfliktů z teoretického hlediska, osvojí si hlavní termíny související s problematikou konfliktů v mezinárodních vztazích a budou schopni tyto teoretické znalosti aplikovat na analýzu konkrétních etnických konfliktů současnosti v Evropě, Asii, Africe a Latinské Americe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Konflikty a bezpečnost
 • 2. Globalizace a konflikty: hlavní trendy vývoje po konci Studené války
 • 3. Hlavní příčiny konfliktů v současnosti: etnicita, migrace, přírodní zdroje, ekonomické konflikty, kultura a náboženství
 • 4. Možnosti řešení a prevence konfliktů
 • 5. Asymetrické konflikty po konci Studené války 6. Bezpečnostní hrozby a konflikty v Evropě a postsovětském prostoru po konci Studené války
 • 7. Bezpečnostní hrozby a konflikty na Blízkém východě po konci Studené války
 • 8. Bezpečnostní hrozby a konflikty v Asii po konci Studené války
 • 9. Bezpečnostní hrozby a konflikty v Africe po konci Studené války
 • 10. Bezpečnostní hrozby a konflikty Latinské Americe po konci Studené války
 • 11. Fenomén „křehkých států“ po konci Studené války
 • 12. Velmoci a jejich přístup ke konfliktům po konci Studené války (USA, Rusko, Čína, regionální mocnosti)
Literature
  required literature
 • WAISOVÁ, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2005. ISBN 8071783900
 • Conflict Barometer, Heidelberg Institute for Conflict Resolution, www.hiik.de
 • The Uppsala Conflict Data Program, ucdp.uu.se
  recommended literature
 • BROCK, Lothar, Hans-Henrik HOLM, Georg SORENSON and Michael STOHL. Fragile States. War and Conflict in the Modern World, 2013, ISBN 9780745659510
 • BRESLIN, Shaun. Handbook of China's International Relations (Routledge International Handbooks), 2015, ISBN 9781857438017
 • EICHLER, Jan a Lukáš TICHÝ. USA a Ruská federace: komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury, Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2011, ISBN 9788087558164
 • DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra. ¡Que el pueblo mande!: levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe, Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, ISBN 9788074190919
 • BARŠA, Pavel a Maxmilián STRMISKA. Národní stát a etnický konflikt: politologická perspektiva. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 8085959526
 • DOMINGUEZ, Jorge I and Ana COVARRUBIAS. Routledge Handbook of Latin America in the World. 2014, ISBN 9781317621850
 • ČERNÝ, Karel. Velká blízkovýchodní nestabilita: arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, ISBN 9788074225956
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2022/k160166