k97113 Practical exercises - Contract Administration

CEVRO University
spring 2022
Extent and Intensity
8/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Antonín Kazda, LL.M. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Antonín Kazda, LL.M.
Department of Private Law – Departments – President – CEVRO University
Timetable of Seminar Groups
k97113/Praha: Fri 18. 2. 15:30–18:20 Učebna 205, Fri 18. 3. 14:00–16:50 Učebna 205, A. Kazda
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 22/45, only registered: 0/45
Course objectives (in Czech)
Cvičení se zaměření na vytváření základních právních dokumentů pro běžnou praxi, a to v návaznosti na předchozí znalost studentů. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se a formulovat základní právní dokumenty dle obsahu kursu, resp si osvojí základní dovednosti při formulování dokumentů pro předcházení chybám.
Syllabus (in Czech)
 • 1.Shrnutí relevantních právních pojmů pro absolvování předmětu; smlouva o smlouvě budoucí. prezentace
  2. Kupní a darovací smlouva (movité věci)
  3. Smlouva o dílo
  4. Źádost o povolení/osvědčení živnostenské podnikání
  5. Zaměstnání - základní pracovněprávní dokumenty
  6.-7. Nemovitost - převod, podání, zástavní právo
  8. Záruky v právu, ochrana spotřebitele a domáhání se nároků
  9. Obchodní podmínky
  10. Nájemní smlouva
  11. Obchodní dopis a odpověď na něj
  12. Založení s.r.o. - základní dokumenty

  Pořadí probíraných témat bude přizpůsobeno v průběhu kursu.

Assessment methods (in Czech)
Podmínkou zápočtu je účast na minimálně 2/3 hodin a odevzdání dvou vzorových dokumentů podle zadání, plus výsledků cvičení průběžně během hodin . Odevzdané práce nejsou známkovány. Na cvičení je třeba nosit zejména občanský a obchodní zákoník, "nový" občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, dle probíraného tématu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms fall 2018, fall 2019, fall 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.vsci.cz/course/cevro/spring2022/k97113